Niş Pazarlama Nedir?

 Niş Pazarlama Nedir?

İnternetten Niş Pazarlama İle Para Kazanma

nis-pazarlamaNiş pazarlama internette yeni bir akımı ifade etmektedir. Modern bir pazarlama yöntemi olup dar alanlı spesifik ihtiyaçları olan bir kitle için geliştirilmiştir. İhtiyaçları tam olarak karşılanamayan küçük bir topluluğun istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş bir pazarlama stratejisidir. İnternet kullanıcıları arasında oldukça popülerdir. Doğru ürün seçilip hedef gruba ulaştırıldığında oldukça yüksek kazançlar elde edilebilir.

Niş pazarlama satış ortakları tarafından pek sık kullanılmazlar. Büyük çaplı firmalar için ulaşılacak kitle yeterli büyüklükte olmadığından karlı bir pazarlama tekniği değildir. Bu yüzden de orta ve küçük ölçekli pazarlamacılar bu özel ürünlerin temini konusundaki boşlukları  doldurarak ciddi bir pazar oluşturmaktadır. Satış ortakları pek tercih etmese de Niş Pazarlama küçük çaplı web site kurma tanıtılan ve pazarlanan, ürün ve hizmetleri temsil etmektedir. Niş pazarlama tekniğini kullanabilmek için müşteri gibi düşünmek gerekir. Mevcut ürün veya hizmetin tüketicinin ihtiyacını karşılamadığı noktalar düşünülerek hareket edilmelidir. Çok özel ürün ve hizmetler söz konusu olduğundan kitlesel satış sitelerine oranla karı yüksektir. Genellikle çoğu endüstri kuruluşunda alanında uzmanlaşmış pazar nişlerinde hizmet veren firmalar vardır. İnternetten para kazanmak için niş pazarlama önemli bir unsurdur. Hedef; az sayıda insanın tamamen üründen memnun olmasıdır. Öncelikli amaç her zaman tam memnuniyettir. Niş pazarın tüketicileri bu özel ürünlere istenen ücreti vermeye hazırdır. Bu özel ürünler medya, konferanslar, birlikler ve ticari yayınlarla kişilere ulaştırılır. Niş pazarlamacılar kişilerin istekleri doğrultusunda ürün üretir ve bunu yüksek bir kar payıyla satabilirler.

Niş pazarlamanın uygulanabilmesi için;
1–    Talep yeterli düzeyde olmalıdır.
2–  Rakipleri tarafından fark  edilemeyen pazarlar olmalıdır.
3–  Pazar bölümü büyümeye açık olmalıdır.
4–  İyi bir pazarlama stratejisine sahip olmalıdır.
5–  İşletme ortaya çıkacak rekabeti önleyecek büyüklük ve kapasitede olmalıdır.
6– Firmalar Niş pazarında ayakta kalabilmek için özgün olmalıdırlar.

Gelen talebe göre hareket ettiklerinden stok maliyeti oldukça düşüktür. Bazı işletmeler piyasada düşük fiyat, düşük kalite üzerine uzmanlaşırken bazı işletmeler ise yüksek fiyat, yüksek kalite üzerine uzmanlaşırlar. Hangi uzmanlık alanında olursa olsun Niş Pazarlama sistemi oldukça karlı bir pazarlama tekniğidir.

1 Comment

  • Niş pazarlama satış ortaklığı için çok önemlidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.