Perşembe, Temmuz 29, 2021
Ana Sayfa Genel Yenilenebilir Enerji Yönetiminde Bilişim Teknolojileri

Yenilenebilir Enerji Yönetiminde Bilişim Teknolojileri

Yenilenebilir enerji insanların her gün daha da ihtiyaç duyduğu bir gereksinim haline geldiğinden yenilenebilir enerji yönetiminde bilişim teknolojileri öne çıkmaktadır. Gün geçtikçe artış gösteren küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal kaynakların azalması gibi sorunlar nedeniyle devletler bu alanda bulunan sorunlara çözüm üretebilmek adına çeşitli çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda da ortaya çıkan çoğunluk görüşüne göre yenilenebilir enerji kaynakları için bilişim teknolojileri çok önemli bir birleştirici ve tamamlayıcı konumundadır.

Yenilenebilir Enerji Yönetiminde Bilişim Teknolojileri
Yenilenebilir Enerji Yönetiminde Bilişim Teknolojileri

Yenilenebilir Enerji Yönetiminde Bilişim Teknolojilerinin Yürüttüğü Çalışmalar Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve yönetiminde bilişim sektörünün yürüttüğü çalışmalar yeşil bilişim hareketi olarak da tanımlanmaktadır. Bu sayede doğayla uyumlu olarak tanımlanan yenilenebilir enerji kaynaklarının bilişim teknolojileri ile yönetilmesi sayesinde daha fazla enerji tasarrufu sağlanarak aynı zamanda atmosferinde iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu sayede daha az karbondioksit salımı yapan teknolojik aletler, sistemler ve mekanik çalışmalar meydana getirilerek gelecek için de olumlu bir etki oluşturulması sağlanacaktır. Yenilenebilir enerji yönetiminde bilişim teknolojileri öne çıktıkça geleneksel olarak nitelendirilen eski teknoloji sistemleri ile karşılaştırıldığında bilişim teknolojilerinin yönettiği yeni teknoloji ve yenilenebilir olması amaçlanan enerji kaynakların faydaları ortaya çıkmaktadır.

Yenilebilir Enerji Kaynakları ile Bilişim Teknolojilerin Bağdaştırılması İçin Yürütülen Çalışmalar

Yenilebilir enerji yönetiminde bilişim teknolojileri kullanımı alanında yapılan pek çok araştırma vardır.

Bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Laboratuvar deneyleri
 • Literatür taraması kapsamında gerçekleştirilen araştırma ile deneysel çalışmalar
 • Teorik alanda yapılan akademik çalışmalar

Bu çalışmalar sayesinde yenilenebilir enerji yönetiminde kullanılması öngörülen bilişim teknolojileri elektromanyetik alanda gözlenmiş, gelecekte gerçekleşebilecek çalışmalara yönelik maliyet hesaplamaları gerçekleştirilmiş ve enerji verimliliğinde gerçekleşecek olan kazanç tasarrufu hesaplamıştır.

Bilişim Sistemlerine Neden Yenilebilir Enerji Kaynakları İhtiyaç Duyuyor?

Enerji kaynaklarını gün geçtikçe azalması ve enerji maliyetlerinin buna bağlı olarak artmasına bağlı olarak alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artmaktadır. Bu bağlamda da yenilenebilir enerji kaynaklarının bilişim teknolojileri ile birlikte oluşturduğu alternatif enerji kaynakları bulunmasına yönelik araştırmalar giderek yaygınlaşmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda da ortaya var olan enerji kaynaklarının ve enerji kullanımında verimliliğin arttırılması ve yeni enerji kaynaklarının üretilmesi ya da bulunmasına yönelme başladı. Lakin her iki alanda da görüldü ki önemli olan bütünleyici sistem bilişim sistemleridir.

Yenilebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Dünya üzerinde doğal kaynakların korunmasını sağlayarak gelecek insan nesilleri için enerji ihtiyacını karşılarken çevreye verilen zararı en aza indirmek adına kullanılan ve kullanılması için çeşitli yenilenebilir enerji kaynağı bulunmaktadır.

Bu yenilebilir enerji kaynakları ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Güneş enerjisi
 • Rüzgar enerjisi
 • Hidrolik (Hidroelektrik) enerjisi
 • Biyokütle enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Dalga enerjisi
 • Hidrojen enerjisi
 • Gelgit enerjisi

Olarak sıralanan bu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sayesinde büyük ölçüde atmosfere verilen zarar önlenmiş olmaktadır.

Yenilebilir Enerji Kaynakları Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinin Önemi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Yenilenebilir enerji yönetiminde bilişim teknolojileri önemi öncelikli olarak aşağıda sıralanan nedenler sayesinde fark edilmiştir;

 • İnsanların toplumsal olarak sürekli gelişme ihtiyacı
 • Fosil yakıtların kullanımının çevreye ve geleceğe verdiği zararın önüne geçilmek istenmesi
 • Devletlerin endüstri 4.0 ile teknolojik kalkınmaya olan ihtiyaçlarının artması
 • İnsanların yerli ve doğal kaynakları geliştirmeye yönelik olan isteği
 • Gelecekte oluşabilecek enerji kaynağı kazanmaya yönelik çatışmaları engelle isteği
 • Doğal enerji kaynağı az olan ya da olmayan ülkelerin dışa bağımlılıklarına son verme çalışmaları
 • İnsanların uluslararası alanda güvenliğini güvence altına alma ihtiyacı
 • İşsizliği azaltmaya yönelik yeni iş kolları kurma istekleri

Ayrıca var olan enerji kaynaklarının coğrafi şartlar nedeniyle kullanılmasının zor olduğu yerlerde de gelişmenin sağlanma ihtiyacı ile birlikte bu nedenlerle bu alanda çeşitli araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Yenilenebilir Enerji Yönetiminde Bilişim Teknolojileri
Yenilenebilir Enerji Yönetiminde Bilişim Teknolojileri

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yönetiminde Kullanılan Bilişim Sitemlerinin Amaçları Nelerdir?

Enerji tüketiminin artması ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının bilişim teknolojileri sayesinde alternatif enerji kaynaklarının içerisinde en çok tercih edilen alternatif enerji kaynaklarını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturur. Atmosferde fazlaca yer almaya başlayan zehirli gazlar ve karbon emilimin artması gibi nedenlerden kaynaklı olarak dünyanın ikliminin değişmesi ile birlikte pek çok coğrafi alanlarla birlikte doğal zenginlik olarak adlandırılan hem bitki çeşitlerinin hem de hayvan türlerinin giderek yok olması yenilebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacı önemli ölçüde arttırmaktadır. Endemik olarak bitki türlerinin ise çoğunun nesli tükenmiştir bu sebep ile dünya genelinde çeşitli olumsuzluklar meydana gelmektedir. Yenilebilir Enerji kaynakları yönetiminde bilişim sistemlerinin kullanılmasının amacı da bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasıdır.

Bilişim Sistemlerinin ve Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri

Kullanılması ön görülen yenilenebilir enerjinin faaliyet açısından etkilerinin incelenerek bilişim sistemleri ile bütünleşik bir halde sistematik olarak çalışması sayesinde kullanılan enerjinin çevreye olan olumsuz etkisini en aza indirilerek bilgisayar kaynaklarının verimli kullanımının en üst seviyeye getirilmesidir. Çevreye olan etkisi ise olumlu yöndedir.

Çünkü bu sistemin kullanılması için yapılan sistem tasarımı, sistem imalatı, sistem kullanımı ve gerektiğinde sistem imhası yenilebilir enerji kaynaklarının bilişim sistemleri ile birlikte kullanılması sonucunda geri dönüşümün sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu duruma örnek olarak yenilebilir enerji kaynaklarının bilişim sistemleri sayesinde çalışma zamanlarının, üretim kapasitelerinin ve kullanılacak gerekli kaynakları otomatik olarak belirleyebilmesi sayesinde geri kalan sürede sistemin uyku haline geçerek gereksiz enerji kullanımını engellemesi ile tasarruf sağlamasıdır.

Yenilenebilir Enerji Yönetiminde Bilişim Teknolojilerin Maliyet Değerlendirmesi

Yenilenebilir enerji yönetiminde bilişim teknolojileri önemi mali açıdan da bir tercih sebebi oluşturmaktadır. Çünkü ilk yatırım maliyeti ile birlikte kullanımının, bakımının ve oluşturacağı atık yönetiminin maliyeti uygulanabilirlik yönünden inceleyerek raporlaması sayesinde oluşan olumlu mali etkiler göz önünde bulundurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Son Eklenenler

İPhone’da Instagram Video İndirme Nasıl Yapılır?

İPhone’da ınstagram video indirme, iPhone kullanıcıların en merak ettiği sorulardan bir tanesidir. Bu sorunun bu kadar merak edilmesinin sebebi ise, İnstagram kullanıcılarının videoları telefona...

Markalaşmak İçin Sosyal Medya Kullanımı

Günümüz gereği yeni bir işe atıldıysak adını herkese duyurmak yani markalaşmak isteriz. Bu çok doğaldır. Markalaşmak kavramı aslında bir tanıtma yoludur. Bu yol sayesinde...

iPhone Etkin Değil Hatası ve Çözüm

Bir iphone' u fabrika varsayılan ayarlarına sıfırladıysanız ya da bir cihazı yeni olarak ayarlamak için geri yükledi iseniz, iphone' u yeniden kurarken bu "Etkinleştirme...

İPhone Durum Çubuğu Simgeleri

İphone; Apple’ın büyük bir hedef kitlesine hitap eden mobil cihazlarının markasıdır. Önemli bir kullanıcıya sahip olan İphone'un en büyük özelliği olan İPhone durum çubuğu;...